Питання до іспиту дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

1.Торговельна діяльність: основні поняття.

2.Предмет і функції торговельної справи.

3.Нормативна база торговельної діяльності.

4.Патентування торгівельної діяльності.

5. Сертифікація торгівельної діяльності.

6. Ліцензування торгівельної діяльності.

7.Правила торговельного обслуговування населення.

8.Товарообіг торговельного підприємства.

9. Документальне оформлення та облік продажу товарів в оптовій торгівлі.

10.Методи оцінки вибуття (реалізації) товарів..

11.Документальне оформлення та облік продажу товарів у роздрібній торгівлі.

12.Облік реалізації товарів у розстрочку.

13.Особливості обліку виїзної торгівлі.

14.Організація та облік переоцінки товарних запасів.

15.Звітність матеріально відповідальних осіб.

16.Безоплатна передача товарів.

17.Передача товарів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства.

18.Списання товарів, втрачених внаслідок надзвичайних подій.

19.Списання товарів на власні потреби підприємства.

20.Безоплатна роздача зразків товару.

21. Гарантійні заміни на підприємствах торгівлі.

22.Особливостіоблікуоперацій у комісійнійторгівлі.

23.Будівництво: основні поняття та завдання обліку.

24.Облік некапітальних робіт.

25.Порядок проведення ремонтно-будівельних робіт.

29. Бухгалтерський облік основних засобів.

30.Документування руху запасів будівельних підприємств.

31.Облік наявності та руху запасів на складі та в бухгалтерії будівельних підприємств.

32.Інвентаризація та внутрігосподарський контроль в будівельних організаціях.

33.Склад і класифікація витрат, що включаються до собівартості БМР.

34.Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві.

35.Незавершене будівельне виробництво.

36.Облік втрат від браку в будівництві.

37.Облік витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів.

38.Облік витрат підсобних і допоміжних виробництв будівельних організацій.

39.Зведений облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт.

40. Облік витрат діяльності будівельних підприємств.

41.Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками в будівельних підприємствах.

42.Облік розрахунків із субпідрядними будівельними підприємствами.

43.Облік будівництва у замовника.

44.Облік фінансових результатів від реалізації будівельно-монтажних робіт.

45. Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку.

46.Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств.

47.Облік паливно-мастильних матеріалів в автотранспортних підприємствах.

48.Облік надходження паливно-мастильних матеріалів в автотранспортних підприємствах.

49.Облік запасних частин  в автотранспортних підприємствах.

50. Облік шин в автотранспортних підприємствах.

51.Контроль за нормуванням і використанням оборотних засобів в автотранспортних підприємствах.

52.Документальне оформлення операцій автомобільних перевезень, робіт і послуг.

53.Облік обсягу автотранспортних послуг, виконання робіт та їх реалізація.

54.Облік витрат автотранспортних підприємств.

55. Калькулювання собівартості автомобільних перевезень.

56.Бухгалтерське відображення АТП.

57.Формування та відображення фінансових результатів на АТП.

58.Обліково-правові особливості міжнародних перевезень.

59.Облік пасажирських перевезень.

60. Облік експедиційних послуг.

 

Fitness journal