Питання на іспит з дисципліни «Податковий облік та звітність»

1.    Принципи побудови та призначення системи оподаткування в Україні.
2.    Обов’язки, права та відповідальність платників податків і зборів (обов’язкових платежів).
3.     Податковий облік в системі господарського обліку та його задачі.
4.    Предмет, метод і організація податкового обліку.
5.    Податковий облік, його характеристика і взаємозв’язок  із системою фінансового і управлінського обліку.
6.    Спільні та відмінні риси податкового, фінансового та управлінського обліку.
7.    Характеристика законодавчо-нормативної бази податкового обліку.
8.    Порядок усунення подвійного оподаткування.
9.     Основні переваги та недоліки податку на додану вартість.
10.    Платники ПДВ.
11.    Вимоги щодо реєстрації осіб, платників ПДВ.
12.    Анулювання реєстрації платників ПДВ.
13.    Підстави для відмови податковим органом в реєстрації платником ПДВ.
14.    Порядок реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних.
15.    Визначення об’єкта оподаткування ПДВ.
16.    Особливості оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств.
17.    Звітні податкові періоди для підприємств-платників ПДВ.
18.    Первинний облік ПДВ.
19.    Окремі особливості заповнення податкових накладних.
20.    Операції, за якими податкова накладна не складається.
21.    Типові порушення при заповненні податкової накладної.
22.    Економічний зміст податкового зобов’язання і дата його виникнення.
23.    Критерії для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту.
24.    Аналітичний та синтетичний облік ПДВ.
25.    Облік ПДВ в звичайних операціях продажу товарів (робіт, послуг).
26.    Облік ПДВ в звичайних операціях придбання товарів (робіт, послуг).
27.    Операції, що не є об’єктом обкладання ПДВ.
28.    Операції, які звільнені від обкладання ПДВ.
29.    Послідовність складання звітності з податку на додану вартість.
30.    Строки подання декларації та сплати ПДВ.
31.     Звітні податкові періоди для підприємств-платників ПДВ.
32.     Призначення субрахунків 643 «Податкові зобов’язання», 644 «Податковий кредит» та випадки їх застосування.
33.    Спеціальний режим оподаткування ПДВ для сільськогосподарських підприємств.
34.     Облік ПДВ у зовнішньоекономічних операціях.
35.     Облік ПДВ по зовнішньоекономічним операціям в умовах вексельної форми сплати податку.
36.    Платники податку на прибуток.
37.    Порядок визнання доходів та їх склад для обчислення податку на прибуток.
38.     Доходи, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.
39.    Склад витрат та порядок їх визнання для обчислення податку на прибуток.
40.     Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.
41.    Суть витрат подвійного призначення та їх облік.
42.    Суть оподаткування податком на прибуток дивідендів.
43.     Суть оподаткування операцій лізингу (оренди).
44.     Об’єкти амортизації.
45.     Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації.
46.    Визначення вартості об’єктів амортизації.
47.    Особливості податкового обліку нематеріальних активів.
48.    Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин.
49.     Особливості оподаткування податком на прибуток виробників сільськогосподарської продукції.
50.    Використання даних податкового обліку для складання податкової звітності з податку на прибуток.
51.     Визначення об’єкта оподаткування та платників податку на прибуток.
52.    Розрахунок податкових зобов’язань з податку на прибуток.

Fitness journal