Питання до іспиту з дисципліни «Звітність бюджетних установ» для студентів VI курсу спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»

 1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами.
 2. Бюджетний кодекс України, його структура та призначення.
 3. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків.
 4. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, особливості його побудови.
 6. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах.
 7. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, її призначення, склад  та сфера застосування.
 8. Принципи і методи фінансування бюджетних установ.
 9. Облік фінансування через органи Державного казначейства.
 10. Поняття звітності бюджетних установ, її класифікація.
 11. Основні вимоги до складання та подання фінансової звітності.
 12. Склад фінансової звітності бюджетних установ.
 13. Порядок та терміни подання фінансової звітності.
 14. Склад місячної фінансової звітності.
 15. Склад квартальної фінансової звітності.
 16. Склад річної фінансової звітності.
 17. Баланс: його зміст, побудова  та методика заповнення.
 18. Характеристика активу балансу.
 19. Характеристика пасиву балансу.
 20. Звіт про надходження і використання коштів  загального фонду  (форма № 2д, № 2м): склад, порядок заповнення.
 21. Звітність про надходження і використання коштів спеціального фонду установи (форми № 4).
 22. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1д, № 4-1м): склад, порядок заповнення.
 23. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих  за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2д, № 4-2м): склад, порядок заповнення.
 24. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м): склад, порядок заповнення.
 25. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3 м.1): склад, порядок заповнення.
 26. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4 д,  № 4-4 м): склад, порядок заповнення.
 27. Звіт про рух необоротних активів (форма №5): склад, порядок заповнення.
 28. Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6): склад, порядок заповнення.
 29. Звіт про заборгованість бюджетних установ (форма № 7д, № 7м): склад, порядок заповнення.
 30. Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами (форма №7д.1, № 7м.1): склад, порядок заповнення.
 31. Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9): склад, порядок заповнення.
 32. Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах (форма №15): склад, порядок заповнення.
 33. Звірка та порівняння окремих показників форм річних фінансових звітів.
 34. Основні вимоги щодо формування пояснювальної записки.
 35. Особливості складання фінансової звітності одержувачами бюджетних коштів.
 36. Виправлення помилок та інші зміни у фінансовій звітності.
 37. Склад податкової звітності, яка подається бюджетними установами.
 38. Законодавчо-нормативні документи, які регламентують порядок складання податкової звітності бюджетних установ.
 39. Звітність за розрахунками з Пенсійним фондом, яка подається бюджетними установами: склад, вимоги до складання і подання, нормативне регламентування.
 40. Звітність за розрахунками з Фондом соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що подається бюджетними установами: склад, вимоги до складання і подання, нормативне регламентування.
 41. Звітність за розрахунками з Фондом соціального страхування на випадок безробіття, що подається бюджетними установами: склад, вимоги до складання і подання, нормативне регламентування.
 42. Звітність за розрахунками з Фондом соціального страхування на випадок безробіття, що подається бюджетними установами: склад, вимоги до складання і подання, нормативне регламентування.
 43. Склад статистичної звітності бюджетних установ.
 44. Звіт з праці (форма №1-ПВ термінова, місячна). Звіт з праці (форма №1-ПВ термінова, квартальна): порядок складання та терміни подання.
 45. Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ): порядок складання та терміни подання.
 46. Звіт про наявність вакансій (форма №3 – ПН): порядок складання та терміни подання.
 47. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (форма №6 – ПВ (річна)): порядок складання та терміни подання.
 48. Терміни зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах.
 49. Диференціація документів за групами (згідно Переліку типових документів, затвердженого Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41).
 50. Примітки, що застосовуються в Переліку типових документів, затвердженого Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41.

Fitness journal