Спеціальності

1.    6.030509 "Облік і аудит" - "Бакалавр":

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік - І
 • Фінансовий облік (1С: Бухгалтерія)
 • Фінансовий облік - ІІ
 • Організація і методика економічного аналізу
 • Аналіз господарської діяльності
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Аудит 
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Організація та методика аудиту (теорія)
 • Звітність підприємств
 • Фінансовий облік в галузях народного господарства
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті


2.    7.03050901 "Облік і аудит", 071 "Облік і оподаткування" - "Спеціаліст":

 • Фінансовий аналіз
 • Організація і методика аудиту
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Організація обліку у бюджетних установах і організаціях
 • Державний фінансовий контроль
 • Звітність бюджетних установ
 • Економічна безпека

3.    8.03050901 "Облік і аудит" - "Магістр":

 • Фінансовий аналіз
 • Організація і методика аудиту
 • Економічна безпека
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Звітність бюджетних установ
 • Організація обліку у бюджетних установах і організаціях
 • Облік на підприємствах торгівлі
 • Облік на підприємствах торгівлі (1С: Управління торгівлею 8)
 • Інстутиціональна теорія бухгалтерського обліку і аудиту
 • Міжпредметний практикум у бюджетних установах та у соціальній сфері
 • Облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства України

4. 6.030508 "Фінанси і кредит", 072 "Фінанси, банківська справа, та страхування"

 • Бухгалтерський облік
 • Макроекономічний аналіз
 • Організація і методика економічного аналізу
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Державний фінансовий контроль
 • Фінансовий аналіз підприємств
 • Облік і звітність в оподаткуванні

5. 6.030601 "Менеджмент" (Менеджмент ЗЕД), 6.030601 "Менеджмент", 6.030502 "Економічна кібернетика", 073 "Менеджмент", 051 "Економіка"

 • Бухгалтерський облік
 • Теорія економічного аналізу
 • Аудит
 • Контролінг
 • Аналіз господарської діяльності
 • Макроекономічний аналіз
 • Інституціональна теорія бухгалтерського обліку і аудиту
 • Бухгалтерський облік витрат на охорону навколишнього середовища підприємств АПК

Fitness journal