Підвищення якості професійної освіти

 12 лютого 2014 року, викладачі кафедри бухгалтерського обліку взяли у роботі науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології в освіті» (Технології «1С» при підготовці ефективних та необхідних для національної економіки кадрів), яка відбулася в м.Києві, в червоному корпусі Київського національного університету ім.Т.Шевченка. З доповідями виступили співробітники фірми «1С Україна», викладачі різних ВНЗ України, які  висвітлили основні проблемні аспекти, які виникають при роботі з новітніми технологіями в освіті. В ході конференції всі виступи обговорювались, та кожен з учасників отримав певні теоретичні та практичні навики у роботі з програмою «1С: Підприємства 8.3».

Fitness journal