Новини

Високий професійний та науковий рівень, постійне професійне вдосконалення - ось головна мета діяльності кафедри бухгалтерського обліку

image002Професійна діяльність кафедри бухгалтерського обліку спрямована на підвищення якості викладання фахових дисциплін, з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу університету в світовому просторі. Викладачі кафедри бухгалтерського обліку не стоять осторонь сучасних державних реформ, що відбуваються в умовах сьогодення.

Науково-педагогічні працівники кафедри співпрацюють з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) та є її членами, з клубом бухгалтерів ЛІГА:ЗАКОН та іншими професійними організаціями.

Викладачі кафедри беруть активну участь у теоретичних та практичних семінарах з питань бухгалтерського обліку відповідно до МСБО та МСФЗ, з питань податкового обліку.

Модернізація вищої аграрної освіти та проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту

image00121 квітня 2011 року на базі Миколаївського державного аграрного університету відбувся семінар з підвищення педагогічної майстерності "Модернізація вищої аграрної освіти та проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту". Організовували семінар директор ННІ економіки та управління МДАУ, к.е.н., доцент, зав. кафедри економічного аналізу та аудиту – Клочан Віра Павлівна та викладачі обліково-фінансового факультету.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Економіка і підприємництво". 2011 рік

image005Третій рік поспіль на базі Миколаївського державного аграрного університету проходить ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" серед студентів аграрних вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Згідно з Положенням про Всеукраїнську студентську олімпіаду 2010-2011 років та на підставі рекомендацій журі за результатами проведення двох турів олімпіади, які проходили 20-22 квітня 2011 року на базі Університету, і в яких взяли участь 77 студентів з 20 аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації України стали переможцями та отримали дипломи такі студенти:

Участь у конкурсi студентських творiв-ЕСЕ "Мрiї молодого бухгалтера"

oblik_pic2Участь у конкурсi студентських творiв-ЕСЕ "Мрiї молодого бухгалтера", де призерами стали такi студенты:

I мiсце - Бондар Вiкторiя, 6 курс
II мiсце - Борецька Юлiя, 5 курс
III мiсце - Горбачик Павло, 6 курс

Крiм того експертною комiсiєю вiдзначено кращi роботи в таких номiнацiях:

"Науковий пiдхiд":  Бачило Тетяна (6 курс), Швець Любов (4 курс)
"Креативнiсть":  Довгопол Наталя (6 курс), Чоп Юлiя (4 курс)
"Активна громацька позицiя":  Чоп Юлiя (4 курс)
"Лiтературнiсть стилю":  Малахова Марина (6 курс), Водоп'ян Валентина (6 курс)

Вiтаємо переможцiв!