Тематика магістерських робіт спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”

Тематика магістерських робіт спеціальності 8.050106 "Облік і аудит"

1.    Стан, шляхи вдосконалення обліку і аудиту процесів реалізації сільськогосподарських акціонерних товариств Новоодеського району.
2.    Відображення відносин власності в системі бухгалтерського обліку приватних сільськогосподарських підприємств Вознесенського району.
3.    Облік упорядкування і підвищення ефективності використання земель у приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах Новобузького району.
4.    Організаційні форми, економічні взаємовідносини і їх облік у бурякоцукровому виробництві Первомайського району.
5.    Облік, контроль і аудит оплати праці в сільськогосподарських підприємствах Миколаївського району.
6.    Вдосконалення обліку та аудиту виробництва промислової продукції в акціонерних товариствах Новоодеського району.
7.    Облік та аудит процесу виробництва в сільськогосподарських формуваннях Доманівського району.
8.    Визначення, облік і контроль фінансових результатів діяльності приватних сільськогосподарських підприємств Вознесенського району.
9.    Економічні проблеми реформування системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників Миколаївської області.
10.     Вплив рівня використання виробничих ресурсів на фінансовий стан сільськогосподарських акціонерних товариств Арбузинського району.
11.    Удосконалення оцінки та аналізу економічного стану акціонерних товариств Веселинівського району.
12.    Управління інвестиційними процесами в системі АПК Миколаївської області.
13.    Взаємовідносини сільськогосподарських суб'єктів ринку продовольства Жовтневого району з бюджетом.
14.    Механізм формування та ефективність використання фінансових ресурсів у приватних сільськогосподарських підприємствах Вознесенського району.
15.    Розвиток особистих господарств населення Миколаївської області в умовах становлення ринкової економіки.
16.    Причини, наслідки та шляхи подолання неплатоспроможності сільськогосподарських акціонерних товариств Новоодеського району.
17.    Стан і шляхи підвищення платоспроможності аграрних та переробних підприємств Миколаївської області.
18.    Облік, контроль і аудит розрахункових операцій суб'єктів ринку продовольства Миколаївського району.
19.    Стан та шляхи вдосконалення обліку діяльності селянських фермерських господарств Казанківського району.
20.    Облік і контроль процесів реформування сільськогосподарських підприємств Миколаївського району.

Fitness journal