Рекомендована тематика дипломних робіт для спеціалістів

Рекомендована тематика дипломних робіт для спеціалістів


1. Облік та аудит грошових коштів (на прикладі …).
2. Облік та контроль розрахунків з  покупцями  та замовниками  (на прикладі…).
3. Облік та контроль дебіторсько - кредиторської заборгованості (на прикладі…).
4. Облік та аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками (на прикладі…).
5. Облік і контроль розрахунків з оплати праці (на прикладі …).
6. Облік і контроль розрахунків за податками і платежами (на прикладі …).
7. Облік та аудит розрахунків зі страхування (на прикладі …).
8. Облік та аудит кредитних операцій (на прикладі …).
9. Облік та аудит виробничих запасів (на прикладі …).
10. Облік та аудит готової продукції сільськогосподарського виробництва (на прикладі …).
11. Облік і контроль тварин на вирощуванні та відгодівлі (на прикладі….).
12. Облік та аудит витрат на виробництво продукції молочного скотарства (на прикладі …).
13. Облік і контроль витрат на виробництво продукції тваринництва (на прикладі…).
14. Облік і контроль виробництва та використання кормів (на прикладі …).
15. Облік та контроль витрат на вирощування винограду (на прикладі  …).
16. Облік і аудит реалізації продукції виноградарства (на прикладі…).
17. Облік і контроль витрат та виходу продукції зерновиробництва (на прикладі …).
18. Облік та контроль витрат на виробництво продукції птахівництва (на прикладі…..).
19. Облік та контроль виробництва і використання овочів (на прикладі …).
20. Облік та контроль власного капіталу (на прикладі…).
21. Облік і аудит основних засобів (на прикладі …).
22. Облік та аудит реалізації сільськогосподарської продукції, робіт, послуг (на прикладі …).
23. Облік та контроль доходів від реалізації сільськогосподарської продукції (на прикладі …).
24. Формування та аудит фінансової звітності (на прикладі…).
25. Облік та формування звітності селянського (фермерського) господарства (на прикладі …).

Fitness journal