Дисципліни

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі обліку і оподаткування:

 

 

  • Інституціональна теорія бухгалтерського обліку і аудиту                                                                                           
    Питання для підсумкового контролю з дисципліни "Інституціональна теорія бухгалтерського обліку і аудиту" для студентів VI курсу спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"
  • Аудит і оцінювання управлінської діяльності                                                                                                            
    Питання до іспиту з дисципліни "Аудит і оцінювання управлінської якості" для студентів V курсу спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація"

 

Ці дисципліни включено до навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, що дає потужний імпульс до наукових пошуків молодому поколінню викладачів як кафедри, так і обліково-фінансового факультету університету в цілому.

Fitness journal