Література

Дисципліни
Методичні рекомендації 
для виконання контрольної роботи 
для самостійної роботи 
для виконання курсової роботи
Бухгалтерський облік
Часстина І  СКАЧАТИ
Частина ІІ  СКАЧАТИ
 
Бухгалтерський облік для напряму підготовки "Менеджмент"
 
 
Фінансовий облік І
 
 
Фінансовий облік ІІ
 
 
Облік у бюджетних установах та організаціях
 
 
Аналіз господарської діяльності
 
 
Аудит    
Облік і звітність в оподаткуванні
 СКАЧАТИ
 
 
Облік у зарубіжних країнах
 
 
Організація та методика аудиту
СКАЧАТИ для 4-го курсу СКАЧАТИ для 5-го курсу
 
Фінансовий облік у галузях народного господарства
 
 
Звітність підприємств
 
 
Організація обліку у бюджетних установах і організаціях
 
 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 
 
Облік зовнішньоекономічної діяльності
СКАЧАТИ
 
 
Фінансовий аналіз
 
 
Міжнародні стандарти аудиту
 
 
Звітність бюджетних установ
 
 

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

   
 
 
 

 

план
 видання навчально-методичної літератури
 викладачами кафедри обліку і оподаткування обліково-фінансового факультету
 ННІ економіки та управління МНАУ
 на 2017 рік
 
 № п/п

Найменування видання

Науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ викладача

Термін виконання

1

Звітність підприємств: методичні рекомендації для написання курсової роботи здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

кан.екон.наук., доцент
Кузьома В.В.,
асистент
Пісоченко Т.С.

вересень

2017     

2

Міжнародні стандарти аудиту: практикум. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

д-р. екон.наук., доцент, завідувач кафедри
Дубініна М.В.,
кан.екон.наук, доцент
Козаченко Л.А.,
кан.екон.наук, доцент
Чебан Ю.Ю.,
кан.екон.наук, доцент кафедри
Сирцева С.В.

вересень

2017       

3

Облік у бюджетній і соціальній сферах: методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри
Ксьонжик І.В.

вересень

2017         

4

Облік у бюджетних установах: методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання

д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри
Ксьонжик І.В.

червень

2017          

5

Облік у бюджетних установах: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри
Ксьонжик І.В.

грудень

2017        

6

Бухгалтерський облік: робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

канд. екон. наук,
доцент
Чебан Ю.Ю.

березень 2017 р.

7

Бухгалтерський облік: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

канд. екон. наук,
доцент
Чебан Ю.Ю.

вересень 2017            

8

Економічна безпека: глобалізація, геоекономічна адаптація і розвиток: навчальний посібник

д-р екон. наук, професор Вишневська О.М.,
канд. екон. наук,
ст. викладач
Бобровська Н.В.

вересень

2017       

9

Методичні рекомендації для виконання індивідуальних (самостійних) завдань з аналітичних дисциплін для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

д-р екон. наук, професор Вишневська О.М.,
канд. екон. наук,
ст. викладач
Бобровська Н.В.

грудень

2017       

10

Державний фінансовий контроль: робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

ст. викладач
Галкін В.В.

вересень

2017         

11

Фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств: теоретичні і практичні аспекти: [монографія]

д-р екон. наук, професор Вишневська О.М.,
канд. екон. наук,
ст. викладач
Костирко А.Г.

грудень

2017        

12

Аудит: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання

канд. екон. наук,
ст. викладач
Костирко А.Г.

травень

2017      

13

Аудит: збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

канд. екон. наук,
ст. викладач
Костирко А.Г.

травень

2017        

14

Бізнес-аналітика та оцінка вартості бізнесу: робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» 5 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

канд. екон. наук,
доцент кафедри
Сирцева С.В.

вересень

2017       

15

Звітність підприємств: робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форм навчання

канд. екон. наук,
доцент
Кузьома В. В.,
асистент Пісоченко Т. С.

вересень 2017 р.

16

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: методичні рекомендації для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

асистент
Лугова О.І.

вересень 2017 р.

17

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

асистент
Лугова О.І.

вересень 2017 р.

18

Фінансовий облік в галузях народного господарства: методичні рекомендації для виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

канд. екон. наук,
доцент кафедри
Козаченко Л.А.

травень

2017 р.

 

 

Fitness journal