Література

Дисципліни
Методичні рекомендації
для виконання контрольної роботи
для самостійної роботи
для виконання курсової роботи
Бухгалтерський облік
Часстина ІСКАЧАТИ
Частина ІІСКАЧАТИ

 

 

Бухгалтерський облік для напряму підготовки "Менеджмент"

 

 

Фінансовий облік І

 

 

Фінансовий облік ІІ

 

 

 

Облік у бюджетних установах та організаціях
 

 

 

 

 

Аналіз господарської діяльності

 

 

 

 

Аудит

 

 

Облік і звітність в оподаткуванні
СКАЧАТИ

 

 

 

 

Облік у зарубіжних країнах

 

 

 

 

Організація та методика аудиту
СКАЧАТИ для 4-го курсу СКАЧАТИ для 5-го курсу

 

 

Фінансовий облік у галузях народного господарства

 

 

 

 

Звітність підприємств

 

 

 

 

Організація обліку у бюджетних установах і організаціях

 

 

 

 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
СКАЧАТИ

 

 

 

 

Облік зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

Фінансовий аналіз

 

 

 

 

Міжнародні стандарти аудиту

 

 

 

 

Звітність бюджетних установ

 

 

 

 

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план
видання навчально-методичної літератури
викладачами кафедри обліку і оподаткування обліково-фінансового факультету
ННІ економіки та управління МНАУ
на 2017 рік
 
№ п/п

Найменування видання

Науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ викладача

Термін виконання

1

Звітність підприємств: методичні рекомендації для написання курсової роботи здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

кан.екон.наук., доцент
Кузьома В.В.,
асистент
Пісоченко Т.С.

вересень

2017

2

Міжнародні стандарти аудиту: практикум. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

д-р. екон.наук., доцент, завідувач кафедри
Дубініна М.В.,
кан.екон.наук, доцент
Козаченко Л.А.,
кан.екон.наук, доцент
Чебан Ю.Ю.,
кан.екон.наук, доцент кафедри
Сирцева С.В.

вересень

2017

3

Облік у бюджетній і соціальній сферах: методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри
Ксьонжик І.В.

вересень

2017

4

Облік у бюджетних установах: методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання

д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри
Ксьонжик І.В.

червень

2017

5

Облік у бюджетних установах: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри
Ксьонжик І.В.

грудень

2017

6

Бухгалтерський облік: робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

канд. екон. наук,
доцент
Чебан Ю.Ю.

березень

2017 р.

7

Бухгалтерський облік: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

канд. екон. наук,
доцент
Чебан Ю.Ю.

вересень

2017

8

Економічна безпека: глобалізація, геоекономічна адаптація і розвиток: навчальний посібник

д-р екон. наук, професор Вишневська О.М.,
канд. екон. наук,
ст. викладач
Бобровська Н.В.

вересень

2017

9

Методичні рекомендації для виконання індивідуальних (самостійних) завдань з аналітичних дисциплін для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

д-р екон. наук, професор Вишневська О.М.,
канд. екон. наук,
ст. викладач
Бобровська Н.В.

грудень

2017

10

Державний фінансовий контроль: робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

ст. викладач
Галкін В.В.

вересень

2017

11

Фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств: теоретичні і практичні аспекти: [монографія]

д-р екон. наук, професор Вишневська О.М.,
канд. екон. наук,
ст. викладач
Костирко А.Г.

грудень

2017

12

Аудит: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання

канд. екон. наук,
ст. викладач
Костирко А.Г.

травень

2017

13

Аудит: збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

канд. екон. наук,
ст. викладач
Костирко А.Г.

травень

2017

14

Бізнес-аналітика та оцінка вартості бізнесу: робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» 5 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

канд. екон. наук,
доцент кафедри
Сирцева С.В.

вересень

2017

15

Звітність підприємств: робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форм навчання

канд. екон. наук,
доцент
Кузьома В. В.,
асистент Пісоченко Т. С.

вересень 2017 р.

16

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: методичні рекомендації для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

асистент
Лугова О.І.

вересень 2017 р.

17

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання

асистент
Лугова О.І.

вересень 2017 р.

18

Фінансовий облік в галузях народного господарства: методичні рекомендації для виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

канд. екон. наук,
доцент кафедри
Козаченко Л.А.

травень

2017 р.

Fitness journal