Дисертації

 

п/п
 
П.І.Б.
 
Тема дисертації
Науковий керівник
(консультант)
Дата захисту
 
1.
 
Кузьома Віталій Вікторович
 
Економічне зростання діяльності сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації землекористування
Червен Іван Іванович - доктор економічних наук, профессор
 
06.07.2011р.
2.
Вишневська Ольга Миколаївна
Відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика
Топіха Іван Іванович - доктор економічних наук, професор 
 
21.10.2011р.
3.
Чебан Юлія Юріївна
Ефективність формування і використання матеріально-технічної бази фермерських господарств
Вишневська Ольга Миколаївна - доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету
14.03.2013р.
 
4.
Потриваєва Наталя Володимирівна
Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах глобалізації
Шебанін В`ячеслав Сергійович - доктор технічних наук, професор,член-кореспондент НААН України, ректор
31.05.2013р.
 
5.
Дубініна Марина Вікторівна
Управління інституціонально-структурною трансформацією аграрного сектору економіки України
Гудзинський Олексій Дмитрович - доктор економічних наук, професор
24.12.2013р.
6.
Сирцева Світлана Володимирівна
 Ресурсне забезпечення іноваційного розвитку аграрних підприємств регіону
Сіренко Наталя Миколаївна - доктор економічних наук, професор 
23.12.2013р.
7.
Бобровська Надія Володимирівна
Природно-ресурсне забезпечення аграрного сектору економіки
Вишневська Ольга Миколаївна -доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету
14.11.2014р.
8.
Ксьонжик Ірина Володимирівна
Організація та регулювання інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій України
Мармуль Лариса Олександрівна - доктор економічних наук, професор 
30.04.2015р.
9.
Костирко Алла Георгіївна
Формування та використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств
Вишневська Ольга Миколаївна - доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету
19.11.2015р.
10.
Пісоченко Тетяна Сергіївна
Формування та розвиток експортного потенціалу підприємств агропродовольчого підкомплексу
Гончаренко Ірина Василівна - доктор економічних наук, професор
01.03.2017р.
11.
Лугова Ольга Іванівна
Формування та використання економічного потенціалу підприємств з розвинутим свинарством  Дубініна Марина Вікторівна  - доктор економічних наук, доцент
02.06.2017р.

 

 

Fitness journal