Спеціальності

1.    6.030509 "Облік і аудит", 071 "Облік і оподаткування" - "Бакалавр":

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Фінансовий облік - І
 • Фінансовий облік: автоматизація
 • Фінансовий облік - ІІ
 • Організація і методика економічного аналізу
 • Аналіз господарської діяльності
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Аудит 
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Внутрішній контроль в організаціях бюджетної та соціальної сфери
 • Організація та методика аудиту (теорія)
 • Звітність підприємств
 • Фінансовий облік в галузях економіки
 • Облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства України

2.    071 "Облік і оподаткування" - "Магістр":

 • Фінансовий аналіз
 • Організація і методика аудиту
 • Економічна безпека
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (на іноземній мові)
 • Звітність бюджетних установ
 • Публічні закупівлі
 • Державний фінансовий контроль
 • Міжнародні стандарти аудиту
 • Організація обліку у бюджетних установах і організаціях
 • Інстутиціональна теорія бухгалтерського обліку і аудиту
 • Міжпредметний практикум у бюджетних установах та у соціальній сфері

3.    6.030508 "Фінанси і кредит", 072 "Фінанси, банківська справа, та страхування" - "Бакалавр":

 • Бухгалтерський облік
 • Макроекономічний аналіз
 • Організація і методика економічного аналізу
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Державний фінансовий контроль
 • Фінансовий аналіз підприємств
 • Облік і звітність в оподаткуванні

4.    072 "Фінанси, банківська справа, та страхування" - "Магістр":

 • Економічна безпека
 • Публічні закупівлі
 • Бізнес-аналітика та оцінка вартості бізнесу
 • Облік і аудит в страхових організаціях
 • Податкове планування та мінімізація податкових ризиків

5.   6.030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент" - "Бакалавр":

 • Аудит
 • Аналіз господарської діяльності
 • Макроекономічний аналіз

6.   6.030601 "Менеджмент" (Менеджмент ЗЕД), 073 "Менеджмент" - "Бакалавр":

 • Аудит

7.   6.030502 "Економічна кібернетика", 051 "Економіка" - "Бакалавр":

 • Бухгалтерський облік
 • Економічний аналіз
 • Аудит

8.   152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" - "Бакалавр":

 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності

 

Fitness journal