Модернізація вищої аграрної освіти та проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту

image00121 квітня 2011 року на базі Миколаївського державного аграрного університету відбувся семінар з підвищення педагогічної майстерності "Модернізація вищої аграрної освіти та проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту". Організовували семінар директор ННІ економіки та управління МДАУ, к.е.н., доцент, зав. кафедри економічного аналізу та аудиту – Клочан Віра Павлівна та викладачі обліково-фінансового факультету.

 

Відкрив семінар перший проректор Миколаївського державного аграрного університету, к.т.н., професор Бабенко Дмитро Володимирович.

 Участь у роботі семінару взяли викладачі 14 аграрних ВНЗ та голова Миколаївського територіального відділення Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України – Суханік Тетяна Дмитрівна.

 image002

Під час роботи семінару із доповідями виступили:
Сіренко Наталія Миколаївна, д.е.н., зав. кафедри фінансів МДАУ з питань реформування та розвитку аграрної освіти та науки;
Клочан Віра Павлівна, к.е.н., доцент, зав. кафедри економічного аналізу та аудиту, директор ННІ економіки та управління МДАУ з питань стандарту та варіативної частини освітньо-професійної підготовки фахівців з обліку і аудиту;
Суханік Тетяна Дмитрівна, голова Миколаївського територіального відділення ФПБАУ з питань інтеграції теоретичної підготовки та фахової діяльності бухгалтерів;
Суліменко Лариса Антонівна, к.е.н., доцент, декан економічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету з питань практичної підготовки фахівців з обліку і аудиту;
Вишневська Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент, декан обліково-фінансового факультету МДАУ з питань реалізації принципів Болонського процесу з урахуванням особливостей аграрних вищих навчальних закладів;
Дубініна Марина Вікторівна, к.е.н., доцент, зав. кафедри бухгалтерського обліку МДАУ з питань організаційних та методичних підходів до викладання облікових дисциплін в аграрних ВНЗ;
Коцупатрий Михайло Миколайович, к.е.н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, декан факультету економіки АПК Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з питань змін законодавчо-нормативного забезпечення бухгалтерського обліку.

Виступи доповідачів супроводжувались демонстрацією слайдів та наведенням великої кількості прикладів.

 image003

З метою обміну досвідом учасникам семінару була надана можливість ознайомлення з науково-методичною літературою кафедр обліково-фінансового факультету МДАУ.

Всі учасники семінару отримали пакет із матеріалами видання "Баланс-Клуб". Семінар завершився екскурсійною програмою, підготовленою викладачами МДАУ.

Учасники семінару висловили подяку організаторам семінару та сподівання на проведення подібного семінару на базі Миколаївського державного аграрного університету наступного року.

Fitness journal