Умови організації та проведення круглих столів на кафедрі бухгалтерського обліку

Студентами до 25 квітня 2012 року на кафедру бухгалтерського обліку подаються роботи, оформлені у вигляді презентації, на винесені для обговорення теми. Роботи  можуть бути як індивідуальними, так і груповими (до 5 осіб).

Презентація має містити назву (згідно теми обговорення), прізвища та ініціали авторів, актуальність висвітленого питання, сучасний стан та власне бачення напрямів розвитку чи удосконалення.

Представлення презентаційних матеріалів має тривати до 15 хвилин.

Презентація оцінюється в 10 балів.

Круглий стіл для студентів 2-3 курсів спеціальності «Облік і аудит»

 1. Місце і роль бухгалтера в сьогоденному розвитку України.
 2. Моя професія – бухгалтер.
 3. Складові успіху та престижу бухгалтерської професії.
 4. Сучасні вимоги до кваліфікації бухгалтера.
 5. Проектування музею бухгалтерського обліку.
 6. Необхідність створення та напрями діяльності Клубу майбутнього та юного бухгалтера.

 Круглий стіл для студентів 4-5 курсів спеціальності «Облік і аудит»

 1. Аудитор – професія творча.
 2. Розвиток аудиту в Україні.
 3. Перспективи законодавчо-нормативного регулювання аудиту в Україні.
 4. Інституціональні чинники становлення професії аудитора  в Україні.
 5. Проектування музею бухгалтерського обліку.
Необхідність створення та напрями діяльності Клубу майбутнього та юного бухгалтера.

Fitness journal