Виїзний захист дипломних робіт

        15 травня 2012 року на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» Жовтневого району відбувся виїзний захист дипломних робіт студентів денної форми навчання обліково-фінансового факультету кваліфікації «спеціаліст з обліку і аудиту». Викладачів та студентів гостинно приймали господарі: директор Іванова Надія Валеріївна та головний бухгалтер Сластіон Тетяна Юріївна.
        На захисті було представлено роботи студентів з різних напрямів дослідження. Дипломні роботи виконані на реальних матеріалах, усі вони мають практичну цінність і можуть служити базою для подальших наукових розробок.
        Члени державної екзаменаційної комісії, д.е.н., доцент Вишневська О. М., д.е.н., професор Сіренко Н. М., к.е.н., доценти Дубініна М.В. та Колесник В.М. під час обговорення дипломних робіт зазначили, що всі установи та суб’єкти господарювання, в тому числі сільськогосподарські підприємства Південного регіону не лише поповнюються випускниками МДАУ, а й отримують якісних, кваліфікованих і, головне, націлених на подальше вдосконалення фахівців. Цьому сприяє й захист дипломних робіт на базі провідних установ, постійна співпраця в наукових дослідженнях, проходження виробничої практики в провідних господарствах області.

Fitness journal