Новий посібник

 

 Викладачами кафедри бухгалтерського обліку, було підготовлено навчальний посібник «Бухгалтерський облік: практикум».

 

Рецензії на, який надано провідними науковцями України. Даний посібник широко використовується у навчальному процесі. Містить теоретичний матеріал, представлений у структурно-логічних схемах, які розкривають основоположні принци­пи і сутність бухгалтерського обліку, базові поняття і терміни, та ситуа­ційні завдання для проведення практичних занять і тести для контролю знань, а також завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. Підготовлений відповідно до вимог «Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економі­ка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.02.2010 р.

 

 

Fitness journal